מכשיר שמיעה באמצעות וקניית ידע

ידע בשמיעה

חברים שאינם יכולים לשמוע בעזרת מכשירי שמיעה יכולים ללכת למחלקת אף-אוזן גרון לקבלת מוצרי עיוות בדיקה ופליטה אוטואקוסטית

כאשר לאוזניים שלנו יש אובדן שמיעה, זה לא ...

קרא עוד